HISTÒRIA: Llibres

image



 

 

 

 

 

La Revolució de 1640. Els segles XVI i XVII a Catalunya
Barcelona, 1993, ed. Graó
Col•lecció: Biblioteca de la Classe, 64
62 pàgines. 2ª edició: 1993

Índex

1. Sebastià Carbonell, segador ................................................................................................ 3 Un pagès pobre de l'Empordà ................................................................................................... 3
"Aquells soldats que ens ho volien prendre tot" ..................................................................... 6
Temps de guerra i de lleves ....................................................................................................... 9
La revolució de 1640 ................................................................................................................. 11
2. La Catalunya dels segles XVI i XVII ...................................................................................18
Constitucions i institucions polítiques: un sistema de govern complex ......................... 18
La gent i el treball ....................................................................................................................... 22 Conflictivitat social i violència ................................................................................................... 26 La imposició de l'ortodòxia catòlica ........................................................................................ 31 La revolució de 1640 ................................................................................................................. 33 -Els precedents .......................................................................................................................... 33 -La revolució ................................................................................................................................ 37 -La Guerra dels Segadors i les seves conseqüències ..................................................... 44

3. Àrea de recerca..................................................................................................................... 48 Cronologia ................................................................................................................................... 48 Documents .................................................................................................................................. 50 Bibliografia, discografia, videografia i filmografia ................................................................ 54 Itineraris ....................................................................................................................................... 55 Proposta d'exercicis i activitats ................................................................................................ 57 Joc: La revolució de 1640 ......................................................................................................... 58 Glossari ........................................................................................................................................ 61