HISTÒRIA: Llibres

image


Link PDF

 

 

 

 

 


Noguer, J.; Alcoberro, A.: Pirates, corsaris i torres de moros. Passat i present de les torres de Palafrugell i de Mont-ras.
Palafrugell, 1998, Ajuntament de Palafrugell - Diputació de Girona
Col•lecció Quaderns de Palafrugell, 6
139 pàgines.

Índex

Cors i defensa: Palafrugell i el litoral empordanès (segles XVI-XVIII)

Quan el perill ve de mar .............................................................................................................11
Pirates i corsaris .........................................................................................................................13
Cors i defensa durant els segles XIV i XV ..............................................................................19
La Mediterrània al segle XVI ..................................................................................................... 27
Atacs corsaris a l'Empordà al segle XVI ................................................................................ 31
La construcció de la xarxa defensiva durant el segle XVI ................................................... 41
Cors i defensa al segle XVII ..................................................................................................... 49
Un epíleg del segle XVIII ........................................................................................................... 55
A mode de balanç ...................................................................................................................... 59
Annex: La tradició popular: la llegenda del crit ..................................................................... 61

Torres de guaita i de defensa a Palafrugell i a Mont-ras
Origen i evolució de la torre ...................................................................................................... 67 Elements estryctyrals de la torre: murs i voltes .................................................................... 77 Elements típics de la torre ........................................................................................................ 83 Estudi tipològic i classificació de les torres .......................................................................... 93 El sistema defensiu de Palafrugell i de Mont-ras ..............................................................101