HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

 


Pirates, bandolers i bruixes a la Catalunya dels segles XVI i XVII
Barcelona, 2004, Ed. Barcanova
Col•lecció Càlam
231 pàgines

Índex:

Nota de l'autor .............................................................................................................................11
De com un personatge excepcional, arribant a Barcelona, va ser pres per bandolers, va parlar amb un oracle màgic -amb coneixement de la Inquisició- i va perseguir una barca de pirates ...........................................................................................................................13

I. PIRATES I CORSARIS ............................................................................................................. 26
Algunes precisions conceptuals i cronològiques ............................................................... 26
Cors i defensa a la Baixa Edat Mitjana .................................................................................. 33
El perill turc i barbaresc al segle XVI ...................................................................................... 38
Els atacs corsaris dels segles XVI i XVII ............................................................................... 45
La construcció de la xarxa defensiva ...................................................................................... 54
A tall de balanç ............................................................................................................................ 67

II. BANDOLERS, DELATS, LLADRES DE PAS ........................................................................ 71
1. Homes de bàndol, malfactors i pagesos rebels ........................................................... 71
Les bandositats senyorials ...................................................................................................... 76
2. Les causes del bandolerisme català dels segles XVI i XVII ...................................... 78
Un país de frontera .................................................................................................................... 79
De l'expansió del segle XVI a la crisi del segle XVII ............................................................ 86
La crisi del règim feudal ........................................................................................................... 90
Un país armat ............................................................................................................................. 94
Un conflicte institucional permanent .......................................................................................95
La bel•licositat dels catalans ....................................................................................................99
3. Bandolers i fautors a la Catalunya dels segles XVI i XVII ..........................................102
Les quadrilles bandoleres ......................................................................................................102
Les fautories ............................................................................................................................. 104
Les accions dels bandolers ...................................................................................................106
Bandolerisme popular i bandolerisme senyorial? Nyerros i cadells .............................108
4. La repressió .........................................................................................................................114
Les unions o germandats d'armes ......................................................................................115
L'actuació de les tropes reials ...............................................................................................117
La lloctinència del duc d'Alburquerque ................................................................................119
Indults i execucions .................................................................................................................120
5. Dues vides paral•leles i alguna -i no petita- diferència ..............................................120
Perot Rocaguinarda .................................................................................................................121
Joan Sala Serrallonga .............................................................................................................123
6. La imatge del bandoler en la literatura popular .......................................................... 131
Els textos coetanis ...................................................................................................................131
La tradició oral: les cançons populars .................................................................................152

III. LA CACERA DE BRUIXES ................................................................................................... 158
1. Crisi i Contrareforma ..........................................................................................................158
Una crisi general .......................................................................................................................159
La imposició d'una nova religiositat ......................................................................................162
2. La febre de les bruixes ......................................................................................................168
Els precedents ..........................................................................................................................168
La persecució a Europa durant el segle XVII ......................................................................177
La repressió a Catalunya: una primera aproximació quantitativa ..................................179
3. Les bruixes: qui eren i què feien ......................................................................................184
Un retrat robot de la bruixa ......................................................................................................185
La iniciació: el pacte amb el dimoni ......................................................................................188
Els aplecs ...................................................................................................................................189
Els ungüents ..............................................................................................................................192
Els delictes .................................................................................................................................194
4. La persecució ...................................................................................................................... 196
La Inquisició i les autoritats eclesiàstiques ........................................................................197
Les autoritats reials ................................................................................................................. 202
La cacera de bruixes: els processos locals ....................................................................... 204
5. El record popular ................................................................................................................ 211
Poders sobrenaturals ............................................................................................................. 212
Antídots contra els poders malèfics ..................................................................................... 215
6. Algunes interpretacions de la bruixeria ....................................................................... 216
De com Pere Portes, de la vila de Tordera, el 1608 davallà a l'infern, on retrobà molts dels seus coetanis, i pogué retornar a casa, on restablí el patrimoni i l'honor .......... 223
Bibliografia ................................................................................................................................ 229