HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Miquel Carbonell: Cròniques d´Espanya
Edició crítica d´Agustí Alcoberro
Barcelona, 1997, ed. Barcino
Col•lecció: Els Nostres Clàssics, vols. B 16 - B 17
2 vols. 278 i 308 pàgines

 • Vol I
 • Vol II

 • VOLUM II :

  Quarta part: Els comtes de Barcelona fins a la unió amb el Regne
  d'Aragó
  Cinquena part: Comensa ací la genealogia dels reys de Aragó aprés
  la hunió feta del comtat de Barcelona al Regne de Aragó
  Sisena part: El regnat de Pere III
  Setena part: De Joan I a Joan II
  Apèndix
  Notícia de l'obra
  Colofó d'impremta
  Aparat complementari de les notes
  Bibliografia
  �ndex d'antrop�nims
  Glossari