HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere Miquel Carbonell: Cròniques d´Espanya
Edició crítica d´Agustí Alcoberro
Barcelona, 1997, ed. Barcino
Col•lecció: Els Nostres Clàssics, vols. B 16 - B 17
2 vols. 278 i 308 pàgines

 • Vol I
 • Vol II
 • VOLUM I :

  Introducció
  I. L’autor i l’obra
  II. Les Cròniques d’Espanya
  III. Pere Miquel Carbonell, historiador humanista, i la historiografia catalana del segle XV
  IV. Estudis sobre l’autor i l’obra
  Text
  Primera part: Introducció
  Segona part: Del començament e gestes dels goths...
  Tercera part: Els reis de Navarra i d’Aragó