12DEC

LOS OTROS

“ABOGADOS DE LAS BRUJAS”

image

 

Alcoberro, A.:“Los otros ‘abogados de las brujas’". El debate sobre la caza de brujas en Cataluña”,, RIEV (Revista Internacional de Estudios Vascos). Cuadernos, 9: Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos XIII-XIX). Homenaje al profesor Gustav Henningsen (Eusko Ikaskuntza, 2012) Enllaç

 
12NOV

Les sortides professionals

d'història

image

 

Alcoberro, A.:"Museus: patrimonis i espais d'història", en el Dossier: "Les sortides professionals d'història", Revista del Col·legi de Doctors i Llicenciats, 137 (novembre de 2012). Enllaç

 
12NOV

Fotògrafs viatgers

(1876-1936)

L'àlbum d'Ulisses

image

 

EXPOSICIÓ: Museu d’Història de Catalunya "Fins al 13 de gener de 2013". www.mhcat.cat

 
12NOV

Fotògrafs viatgers

(1876-1936)

L'àlbum d'Ulisses

image

 

Josep Pubill (CEC), Agustí Alcoberro (MHC):"Pròleg", dins: Fotògrafs viatgers (1876-1936) L'àlbum d'Ulisses, p. 8 - 9. Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya-Museu d'Història, 2012.

 
12NOV

ATLES DE CATALUNYA

image

 

Alcoberro, A.:"La mobilització dels austriacistes catalans", dins Casassas, J. (dir.): Atles del catalanisme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2012, p. 30-31.

 
12JULIOL

Entre la Construcció Nacional

i la Repressió Identitària

image

 

Alcoberro, A.; Cattini, G.C.:“Entre la Construcció Nacional i la Repressió Identitària”. Actes de la Primera Trobada GALEUSCA d’Historiadores i d’Historiadors. Barcelona, Museu d’Història de Catalunya, 2012.

Alcoberro, A.; Cattini, G.C.: “Pròleg / Prologue”, p. 9-20.

Alcoberro, A.: “Cloenda. 1714 – 1939. Algunes comparacions”, p. 449-457.

Link

 
12JULIOL

Poder i societat al Renaixement:

Estat modern i identitats nacionals

image

 

 

 

Alcoberro, A.:“Poder i societat al Renaixement: Estat modern i identitats nacionals”, dins: E. Duran, M. Toldrà (eds.): “Nou estudis sobre cultura al Renaixement”. València, Tres i Quatre, 2012, p. 69-97.

 
12MAIG

Els Museus d’Història fem Xarxa

image

 

 

Alcoberro, A.: “Els Museus d’Història fem Xarxa”, dins “La revista del Museu Comarcal de Cervera” Núm.6. Any 2011.

 
12MARÇ

¿Per què volem un Estat propi?

Seixanta intel·lectuals parlen

de la independència de Catalunya

image

 

 

Alcoberro, A.: "Perquè som una nació, perquè tenim una història -i uns drets històrics", dins Roger Torres (ed.): ¿Per què volem un Estat propi? Seixanta intel·lectuals parlen de la independència de Catalunya. Lleida, Pagès ed., 2012, p. 25-27.

 
12GEN

Les xarxes urbanes a la Catalunya

dels segles XVI i XVII

image

 

Jaume Dantí (coord.): “Les xarxes urbanes a la Catalunya dels segles XVI i XVII.”. Barcelona: Rafael Dalmau, ed., 2011.

ALCOBERRO, A.: “L’intercanvi d’informació entre Barcelona i el rerepaís durant el setge de 1713-1714”, p. 315-329.

 
11OCT

La Nova Barcelona del Danubi

(1735-1738).

La ciutat dels exiliats de la

Guerra de Successió

image

 

 

Alcoberro, A.: “La Nova Barcelona del Danubi (1735-1738). La ciutat dels exiliats de la Guerra de Successió”. Barcelona: Rafael Dalmau ed., 2011.