HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

Miquel Batllori
Barcelona, 2000, Fundació Catalana per a la Recerca
Col•lecció de Biografies de la FCR
153 pàgines

Índex:

Pròleg: Set notes per a un retrat

1. Anys de formació
2. Els exilis (1932-1947)
3. Historiador i professor a Roma (1947-1980)
4. Temps de recopilació i d'homenatges
5. L'obra
Bibliografia de Miquel Batllori