HISTÒRIA: ARTICLES CIENTÍFICS


HISTÒRIA: ARTICLES CIENTÍFICS AMB DESCÀRREGUES PDF:Alcoberro, A.: "The War of the Spanish Succession in the Catalan-speaking Lands”, Catalan Historical Review, 3, p. 68-86 (2010).

Alcoberro, A.: "La Bisbal d´Empordà durant la Guerra de Separació" , Publicacions de l'Institut d´Estudis del Baix Empordà, 2 (1983), 42 pp.

Alcoberro, A.; Pérez, J. M.: "Les eleccions de 1905 a la Diputació Provincial de Barcelona: Districte Vic-Granollers", Ausa, 116 (1986), 29 pp.

Alcoberro, A.: "Les terres gironines durant l´ocupació francesa de 1694-98: una aproximació" Annals de l´Institut d´Estudis Gironins, 29 (1987), 13 pp.

Alcoberro, A.: "Entre Segadors i Vigatans: l´ocupació francesa de 1694-98", L´Avenç, 109 (novembre 1987), 7 pp.

Alcoberro, A. "La historiografia romàntica", Anuari de la Societat Catalana de Filosofia (Institut d´Estudis Catalans), II (1988), 6 pp.

Alcoberro, A.:"La pagesia en l´obra de Jeroni Pujades, jurista i historiador", L´Avenç, 115 (maig 1988), 6 pp.

Alcoberro, A.: "Els mites fundacionals", L´Avenç, 150 (juliol-agost 1991), 6 pp.

Alcoberro, A.:"La cruïlla historiogràfica del segle XV. Historiografia medieval i humanisme", L´Avenç, 165 (desembre 1992), 4 pp.

Alcoberro, A.: "L´Arxiu Reial de Barcelona i la historiografia humanista: les Cròniques d´Espanya de Pere Miquel Carbonell", Pedralbes. Revista d´Història Moderna, 13 (1993), 10 pp.

Alcoberro, A.: "Medievals i moderns. El debat historiogràfic en la Catalunya del segle XV"
, Afers. Fulls de recerca i pensament, 19 (1994), 18 pp.

Alcoberro, A.:"Pere Miquel Carbonell, historiador humanista, i la historiografia catalana del segle XV", Pedralbes. Revista d´Història Moderna, 14 (1994), 12 pp.Alcoberro, A.:"Al servei de Carles VI d´Àustria: un document sobre els militars exiliats austriacistes morts a l´Imperi (1715-1747)", Pedralbes. Revista d´Història Moderna, 18 (1998), vol. II, 13 pp.

Alcoberro, A.: "Miquel Batllori. Una biografia intel•lectual" , El Contemporani, 21-22 (maig-desembre 2000) , 4 pp.

Alcoberro, A.:"Les Cròniques d´Espanya de Pere Miquel Carbonell: algunes claus per a la seva lectura"
, Recerques. Història, economia, cultura, 40 (2001), 20 pp.

Alcoberro, A.: "L´exili austriacista i la Nova Barcelona del Banat de Temesvar: teoria i pràctica", Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, XLVIII (2001-2002), 20 pp.

 

Alcoberro, A.:"Miquel Batllori: sis moments", L'Espill. Revista fundada per Joan Fuster, 13, segona època (primavera 2003), 4 pp. Universitat de València - Edicions Tres i Quatre.

Alcoberro, A.:"Exili exterior i exili interior: una correspondència austriacista inèdita (1721-1724)", Estudis històrics i documents de l'Arxiu de Protocols, XXI. (2003), 40 pp.Alcoberro, A.:"Mites i llegendes". La Barcelona ideal i la Barcelona real en la cultura literària de l'Edat Moderna, Barcelona Quaderns d'Història, 9 (2003), 14 pp. Institut Muncipal d´Història de l´Ajuntament de Barcelona.

Alcoberro, A.:"El llegat intel•lectual de Miquel Batllori", Cercles. Revista d'Història Cultural, 6. 5 pp.Grup d'Estudi d'Història de la Cultura i dels Intel•lectuals. Universitat de Barcelona.Alcoberro, A: "Memòria, història i pensament polític a l'exili austriacista. La crònica de la guerra de Successió de Josep Plantí", Pedralbes. Revista d'Història moderna, 23 (2003), vol. II, pp. 325-344.

Alcoberro, A.:"Carrasclet, el gran enemic de Felip V. Descobrim l'enigma de la mort, a Alemanya, del mític guerriller català", Sàpiens, 24 (2004), 8 pp.


Alcoberro, A.:"Pere Miquel Carbonell i la 'qüestió de la llengua", Estudis Romànics (Institut d'Estudis Catalans), XXVII-2 (2005), 8p.

 

Alcoberro, A:“El cadastre de Catalunya.(1713-1845): de la imposició a la fossilització”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 25 (2005), p. 231-257.


Alcoberro, A.:“L’altre Quixot de Pierre Vilar”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 25 (2005), p. 145-149.


Alcoberro, A.:“Presentació: El bandolerisme a les Terres de l’Ebre (segles XVI-XVII)”, Recerca, 9 (2005). Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, p. 9-17.

 

Alcoberro, A.:"Els segles moderns", dins : Civisme : les claus de la convivència. Barcelona. Metròpolis Mediterrània. Monogràfic núm. 6 (setembre de 2005), p. 28-29.

 

Alcoberro, A.:“La cacera de bruixes”, Escola catalana, 424 (novembre 2005), p. 18-21.

 

Alcoberro, A. “El vessant internacional de la Guerra de Successió en la historiografia catalana: el malentès aliadòfil”, Revista de Catalunya 211 (nova etapa), novembre de 2005, p. 3-7.

 

Alcoberro, A.:“Fàrmacs, metzines i bruixes. La cacera de bruixes de Catalunya a l’Edat Moderna”, dins Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia, 5 (agost 2007), p. 21-30.

Alcoberro, A.:“La cacera de bruixes a Catalunya (i el seu context internacional)”, Papers del Museu d’Història de Catalunya, 18 (gener de 2007), p. 11-15 (publicació encartada a: L’Avenç, 320 (gener de 2007).

Alcoberro, A.:“Presència i ecos de l’exili austriacista hispànic a la Tercera Guerra Turca: l’Epopeia panegírica de Vicent Díaz de Sarralde (Nàpols, 1718)”, dins Aguaits, 24-25 (Pedreguer, Marina Alta, 2007), p. 73-96.

Versió abreujada, sense notes, a la revista electrònica HMiC. Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.


Alcoberro, A.: "Monarquia moderada i llibertat de la pàtria. Notes sobre el pensament polític de l´austriacisme castellà a l´exili”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 27 (2007) editat al 2009, p. 173-196.

Alcoberro, A.: “Difamació i vindicació de Rafael Casanova: el primer episodi (Barcelona, 1714 - Milà, 1716 - Viena, 1728)”, Modilianum. Revista d’estudis del Moianès, Volum VII, 1r Semestre, 2008, Número 38. p.51-60.

Alcoberro, A. : “Crònica del setge de Barcelona de 1713-1714, del notari Aleix Claramunt: Per desengany dels esdevenidors”. Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, XXVI (2008), p. 255-277.

Agustí Alcoberro: “Una visió de la Guerra de Successió des de l’exili: el Teatro de Desdichas (Milà, 1716)”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XVIII (2007), p. 9-31.
Data de sortida: octubre de 2009.

Alcoberro, A: "Cacera de bruixes, justícia local i Inquisició a Catalunya, 1487-1643: alguns criteris metodològics", Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 28 (2008), p. 485-504. Data d'aparició: gener de 2011.


Alcoberro, A: "L’exili de la Guerra de Successió", Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XX (2009), p. 101-114. Data d’aparició: juny de 2011.


Alcoberro, A. : “La cacera de bruixes de Joan Malet (1548-1549) al Camp de Tarragona”. Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister, 6 (2001), p. 76-79.

Alcoberro, A. : “Los otros abogados de las brujas". El debate sobre la caza de brujas en Cataluña”, RIEV (Revista Internacional de Estudios Vascos). Cuadernos, 9: Akelarre: la caza de brujas en el Pirineo (siglos XIII-XIX). Homenaje al profesor Gustav Henningsen (Eusko Ikaskuntza, 2012).