PAÍS VALENCIÀ. Geografia 3

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres

Edició en Valenciá :

image

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’activitat econòmica
2. L’agricultura i la pesca
3. L’energía i la indústria
4. El sector terciari: els servicis
5. Nord – Sud: un món desigual
6. La ciutat i els moviments migratoris
7. L’organització política de les societats
8. La Comunitat Valenciana i Espanya hui
9. Europa i la Unió Europea
10. Un món divers i canviant
11. Les grans regions del món (I)
12. Les grans regions del món (II)
Taula estadística: els Estats del món
Glossari
Mapamundi polític