PAÍS VALENCIÀ:

1R. D’ESO. Geografia i Història 1

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres

Edició en Valenciá :

image

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETA TERRA
1
. La Terra
2. Els continents: el medi físic
3. L’aigua. Els oceans
4. Els climes
5. El medi físic d’Espanya i de la Comunitat Valenciana
6. Els problemes mediambientals
Planisferi físic

Planisferi polític

SOCIETATS HISTÒRIQUES
7. La Prehistòria
8. L’Egipte dels faraons
9. Grècia
10. L’Imperi Romà
11. La fi del Món Antic
12 Espanya en l’Antiguitat
Cronologia