Edició en Català:

4. D’ESO. Història 4

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres

image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.El segle XVIII. La Revolució Francesa
2. Liberalisme i nacionalisme (1800-1871)
3. La Revolució Industrial i el moviment obrer
4. L’època de l’Imperialisme
5. Catalunya i Espanya al segle XIX
6. La Primera Guerra Mundial. La Revolució Russa
7. Catalunya i Espanya (1899-1931)
8. El món d’entreguerres
9. La Segona República i la Guerra Civil
10. La Segona Guerra Mundial
11. El franquisme
12. El món de postguerra
13. Democràcia i autonomia
14. El món avui
Glossari

Cronologia