CATALUNYA -1R. D’ESO-

Geografia i Història 1

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres

image

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETA TERRA
1. La Terra
2. Els continents: el medi físic
3. L’aigua. Els oceans
4. Els climes
5. El medi físic de Catalunya i d’Espanya
6. Els problemes mediambientals
Planisferi físic

Planisferi polític
SOCIETATS HISTÒRIQUES

7. La Prehistòria
8. L’Egipte dels faraons
9. Grècia
10. L’Imperi Romà
11. La fi del Món Antic
12 Catalunya a l’Antiguitat
Cronologia