Geografia i Història 1

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, J. Llorens, E. Ferreres, A. M.ª Padilla

image

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANETA TERRA
1. La Terra
2. Els continents: el medi físic
3. L’aigua. Els oceans
4. Els climes
5. El medi físic d’Espanya i de les Illes Balears
6. Els problemes mediambientals
Planisferi físic
Planisferi polític
SOCIETATS HISTÒRIQUES
7. La Prehistòria
8. L’Egipte dels faraons
9. Grècia
10. L’Imperi Romà
11. La fi del Món Antic
12 Espanya durant l’Antiguitat

Cronologia