Història de Catalunya

A. Alcoberro, J. Castillo, J. Cortada, E. Ferreres, J. Llorens

image

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ELS ORÍGENS HISTÒRICS I L'EDAT MITJANA
1. Les arrels històriques (fins al segle VIII)
2. Entre l'islam i els comtats catalans (segles VII-X)
3. La Catalunya feudal (segles X-XII)
4. L'expanció mediterrània (1213-1348)
5. La crisi baixmedieval (1348-1479)

II. L'EDAT MODERNA (1479-1808)
6. El regnat dels Reis Catòlics (1479-1516)
7. Dins la monarquia composta dels Àustries (1516-1621)
8. De la guerra dels Segadors a la guerra de Successió (1621-1715)
9. El segle XVIII (I)
10. El segle XVIII (II)