CRÒNICA. HISTÒRIA

A. Alcoberro, J. Llorens, J. Castillo, J. Cortada, E. Ferreres

image

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Els precedents històrics. El segle XVIII

II. LIBERALISME I INDÚSTRIA
2. La crisi de l’Antic Règim. La formació de l’Estat liberal (1808-1868)
3. Revolució democràtica i Restauració borbònica (1868-1898)
4. Les transformacions econòmiques i socials al segle XIX

II. CRISI, REPÚBLICA I GUERRA
5. Canvis econòmics i socials en el primer terç del segle XX
6. La crisi de la Restauració (1899-1931)
7. La Segona República i la Generalitat (1931-1933)
8. La Segona República i la Generalitat (1934-1936)
9. La Guerra Civil (1936-1939)

III. DICTADURA I DEMOCRÀCIA
10. El primer franquisme (1939-1959)
11. El “desarrollisme” i la fi del franquisme (1959-1975)
12. La Transició (1975-1982)
13. Democràcia i autonomia (1982-2004)
14. Catalunya i Espanya, avui (2004-2008)