Articles d'ensenyament i didàctica de

la història


ARTICLES AMB DESCÀRREGUES PDF:

 

Alcoberro, A.: "Reflexions sobre el programa de Cultura. Els segles XVI i XVII" ; Com ensenyar català als adults, 5 (1984), 15 pp. (Article reeditat a: Com ensenyar català als adults, Suplement 10: Deu anys de COM (1993)).

Alcoberro, A.: "Llengua, història i manipulació", Com ensenyar català als adults, 8 (1985), 3 pp.

Alcoberro, A.: "Historia local. Terrassa durante los años treinta", Cuadernos de pedagogía, 132 (1985), 4 pp. (Article reeditat a VV.AA.: Enseñar historia, geografía y arte. De los reyes godos al entorno social. Barcelona, 1987, ed. Laia, pp. 193-199). Alcoberro, A.; Crosas, J. M.; Segura, I.; Solé, J.: "Una visita a l´exposició 'Catalunya, la fàbrica d´Espanya (1833-1936)" , Com ensenyar català als adults, 11 (1986), 12 pp. Alcoberro, A.: recensió crítica de l'obra d'Eugenio Garin: La educación en Europa, 1400-1600. Problemas y programas. Barcelona, 1987, L´Avenç, 111 (gener 1988), 2 pp. Alcoberro, A.: Crosas, J. M.: "Ús, desús i abús del vídeo didàctic", Com ensenyar català als adults,17 (1988), 4 pp.

Alcoberro, A.: "Llegir història local o fer-la?, Plecs d´Història Local, 17 - L´Avenç, 119 (octubre 1988), 4 pp.

Alcoberro, A.: "Literatura i història: ¿dos mons contraposats?", Avui Cultura, 28 d'abril de 1990, 2 pp.
(Article reeditat a: L´Illa. Revista de lletres, 3 (1990), 3 pp.)

Alcoberro, A.: "Sobre literatura, història i ensenyament mitjà", Escola Catalana, 279, 280 i 282 (1991), 6 pp.

Alcoberro, A.: "L´elaboració del Projecte Curricular en l´àrea de Ciències Socials (Educació primària i secundària)", Perspectiva Escolar. Publicació de Rosa Sensat, 182 (febrer de 1994), 5 pp.

Alcoberro, A.: "Escola i societat", Temes de Renovació Pedagògica, 14-15 (març de1994), 10 pp.

Trepat, C.; Alcoberro, A.: "Procedimientos en Historia. Secuenciación y enseñanza", Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 1 (juliol de1994), 21 pp.

Trepat, C.; Alcoberro, A.: "Una experiencia de evaluación procedimental. La prueba y los criterios de evaluación", Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 2 (octubre de 1994), 8 pp.

Alcoberro, A.: "Els valors de l´escola", Vela major, 2 (gener de 1995), 5 pp.

Alcoberro, A.: "Reflexions didàctiques a l´entorn de la història moderna" , Balma. Didàctica de les Ciències Socials, Geografia i Història, 2 (1995), 9 pp.

Alcoberro, A.: "I ara, el decret de mínims", L'Espill. Revista fundada per Joan Fuster, 6, segona època (hivern 2000). Universitat de València - Edicions Tres i Quatre, 6 pp.

Alcoberro, A.: “De la literatura a la història, i a l’inrevès”, Escola catalana, 383 (octubre de 2001), p. 25-27.


Alcoberro, A.: "Els treballs de recerca i la història del segle XX", Escola catalana, 394 (novembre 2002). 3 pp.


Alcoberro, A. i altres: Institut Mercè Rodoreda. 25 anys. L’Hospitalet de Llobregat, 1978-2003. L’Hospitalet de Llobregat, 2003.

Alcoberro, A: "Llengua, cultura i identitat: tres reflexions", Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, 31 (juliol-agost-setembre 2003). 8 pp.


Alcoberro, A.: “Novel·la històrica i novel·la juvenil: problemes i propostes” , Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, 123 (desembre de 2004), p. 50-58.


Alcoberro, A.: "La cacera de bruixes", Escola catalana, 424 (novembre 2005), p. 18-21.


AA. VV.: Història de Catalunya realitzada pels centres educatius de l’Hospitalet de Llobregat.. Barcelona, Associació Conèixer Catalunya, 2005.

Alcoberro, A. (coord.); Altirriba, M.; Doltra, M.; Fernández, E.; Pros, R. M.: “L’educació social i cultural en la societat actual”, dins Pacte Nacional per a l’Educació. Debat Curricular. Reflexions i propostes .Document final. Barcelona, Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 2006, p. 50-71.

Ernest Ferreres: La Guerra de Successió i Catalunya . Assessorament i pròleg: Agustí Alcoberro. Barcelona, Fundació del Congrés de Cultura Catalana, 2007.

 

Agustí Alcoberro:“L’educació social i cultural en la societat actual”, dins X. Besalú; M. Falgàs; J. C. Godoy; A. Romero (eds.): Mestres del segle XXI. Girona, CCG edicions, 2007, p. 109-113.

 

Alcoberro, A. : “Museu de História da Catalunha: memória e sociedade”, dins Mario de Souza Chagas, Rafael Zamorano Bezerra, Sarah Fassa Benchetrit: A Democratizaçao da Memória: A Funçao Social dos Museus Ibero-Americanos. Rio de Janeiro: Museu Histórico Nacional, 2008, p. 185-196.