HISTÒRIA: Llibres

image 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'exili austriacista (1713-1747)
Barcelona, 2002, Fundació Noguera
Col•lecció Textos i Documents, 35 -36
2 vols. DescÓrrega: L'exili austriacista. Vol II


Vol. I: 277 pàgines
Vol. II (Documents): 413 pàgines

Vol. II: Documents

INTRODUCCIÓ

Fons consultats
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Hofkammerarchiv
Kriegsarchiv
Biblioteca Nazionale Braidense
La nostra edició
Criteris de transcricpció

I. L´ALLAU CONTINUAT (1714-1725)

1. Informe de l´arquebisbe de València i del comte de la Corzana sobre les despeses que poden ocasionar els exiliats.
2. Llista d´exiliats segons llur qualitat .
3. Memorial sobre com mantenir els exiliats.
4. Reflexions del Consell d´Espanya sobre l´ajut als exiliats que es troben a Viena per tal que en marxin i sobre les condicions que cal posar-los.
5. El Consell envia les llistes de persones que han de cobrar una pensió i reflexiona sobre diversos casos individuals.
6. Llista d´exiliats recents, amb indicació del lloc on es troben.
7. Llista de persones que cobren pensió.
8. Llista de religiosos que demanen pensió.
9. Nomenament de Juan Baptista Azcayna, de la Companyia de Jesús, com a teòleg imperial per a tots els regnes d´Espanya.
10. Ordre que els exiliats que són a Viena sense autorització reial marxin a altres estats de l´emperador.
11. Llista d´oficials que van participar a la defensa de Barcelona i que ara es troben a Viena.
12. Llista d´oficials graduats a Barcelona i Mallorca que es consideren impedits.
13. Llista d´oficials catalans a l´imperi, amb indicació de grau i destinació.
14. Llista d´oficials.
15. Ordre secreta sobre la naturalització d´exiliats a Nàpols.
16. Concessió del títol de marquès a don Josep Copons.
17. El general Rafael Nebot sol•licita s´agiliti l´ajut de costa de 1.000 florins.
18. Llistes alfabètiques de polítics i de dones que demanen pensió.
19. Fundació i funcionament de l´Hospital d´Espanyols de Viena.
20. Pedro Morrás, marquès d´Onrubia, que es retira al monestir d’Assís, sol•licita ajuts per als seus domèstics.
21. Concessió d´una renda de 8.000 florins anuals sobre el Regne de Nàpols al marquès de Rialp, en concepte de sobresou.
22. Ordre que el pagament de la renda de 8.000 florins anuals sobre el Regne de Nàpols que disposa el marquès de Rialp, en concepte de sobresou, es faci a costa de la Règia Cambra.
23. Petició del comte Felip Ferran per poder assistir com a ambaixador dels catalans al Congrés de Cambrai.
24. Francesc Llevant, que ha estat secretari delcomte Ferran fins a la seva mort, sol•licita el càrrec d´agent.
25. Joseph Vilatersana i Costa, religiós mercedari, sol•licita una pensió per retirar-se en un convent de l´orde.
26. Projecte d´enviar els exiliats a Eslavònia o Croàcia scal comte de Konnigsegg.